Novi

Zima štiti krastače

Zima štiti krastače


Sada je vrijeme da žabe i druge korisne vrtne životinje dobiju lijepo zimovalište. Rasporedite lijepi, otvoreni i pozivajući vrtni kompost s rižom i lišćem za jež, bakreni gušter, krastaču i žabe u kojima će prezimiti.

Sve su životinje koje nam pomažu tijekom ljeta pratiti puževe i puževe u vrtu. Oni su korisne životinje u vrtu. Ne zaboravite dodati malo vode žabama i krastačama koje prezimljuju u prezimljavajućem stakleniku.

Pazite da se krastače i žabe ne smrznu u ribnjaku ili bačvi za prašinu. Pograbite, sastružite ili pokupite sve stare biljne ostatke, lišće, iglice i plutajuće biljke koje su uginule i utonule na dno, tako da životinje tamo nisu namamljene. Žabe i žabe vole potražiti zimnicu među biljnim ostacima na dnu. Kada se ribnjak ili bačva tada napune kišom i snijegom, smrzava se na dno, a krastače i žabe smrzavaju se do smrti.

FOTO: Colourbox


Video: Znaš li prepoznati ovih 10 vodozemaca - žaba, vodenjaka..? - Think About